Skip to Content

Gjon Mili


Your search criteria: Artist is "Gjon Mili".

Print this page

Gjon Mili

American photographer, born Albania
American, (1904–1984)Artist Objects

Browse as a List  

Your search criteria: Artist is "Gjon Mili".