Skip to Content
Name Life Info Nationality
Pietro Testa (1611-1612 - 1650) ItalianYour search criteria: Artist is "Pietro Testa".